Các nhóm thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/06/2024 13:52 PM

Ngày 07/06/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 484/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Các nhóm thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Các nhóm thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (Hình từ Internet)

1. Thời gian thu thập thông tin trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Thời gian Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin là  trong 30 ngày, từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7/2026 ( Theo Điều 3 Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2024 )

2. Các nhóm thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2024 thì các nhóm thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 bao gồm:

- Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

+ Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; thời gian lao động;

+ Quy mô sản xuất;

+ Năng lực sản xuất;

+ Tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số;

+ Thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất;

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

+ Tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

+ Tình hình phát triển kinh tế trang trại;

+ Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững;

+ Vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

+ Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ dân cư;

+ Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

- Thực trạng nông thôn

+ Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

+ Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường;...);

+ Vệ sinh môi trường nông thôn;

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, dịch vụ và du lịch;

+ Tổ hợp tác và làng nghề;

+ Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

- Thông tin về cư dân nông thôn

+ Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn;

+ Tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Quy định về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 các cấp

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2024 thì việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 các cấp được quy định như sau:

- Ở trung ương:

+ Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban thường trực; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó trưởng ban; Thứ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

+ Ban Chỉ đạo trung ương thành lập Tổ thường trực giúp việc và sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025.

- Ở địa phương:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 cùng cấp.

+ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 tại địa phương.

+ Thành phần Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực; Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Tổ thường trực giúp việc.

+ Thành phần Ban Chỉ đạo cấp xã, gồm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; công chức Văn phòng - thống kê cấp xã làm ủy viên thường trực; công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam) và cán bộ, công chức liên quan làm ủy viên.

Chỉ thành lập Ban Chỉ đạo đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, các phường và thị trấn có tỷ lệ hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ dân cư. Đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, phường và thị trấn không thành lập Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trực tiếp chỉ đạo; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cấp huyện, công chức Văn phòng - thống kê cấp xã làm nhiệm vụ thường trực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025.

- Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm Quyết định 484/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/06/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 432

Bài viết về

lĩnh vực khác

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn