02 quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024 (Đề xuất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
04/06/2024 11:04 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất 02 quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024.

02 quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024 (Đề xuất)

02 quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024 (Đề xuất) (Hình từ Internet)

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đến Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định theo Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Luật

02 quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024 (Đề xuất)

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 02 phương án xây dựng quy định các hiệu lực liên quan 04 luật: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cả hai phương án đều được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các quy định tại Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024.

Nội dung quy định được nêu tại Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau:

- Nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Điều 200. Chuyển nhượng tài sản bảo đảm

...

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan nhưng không phải áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nội dung quy định tại Khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

15. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đã nhận làm tài sản bảo đảm trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành để thu hồi nợ không phải áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của pháp luật về kinh doanh bất động sản nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án bất động sản chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và phải có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 4 và 5 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Được biết Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được xây dựng theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo 245/TBVPCP năm 2024 về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,789

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn