Năm 2024, sẽ sửa Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/05/2024 17:01 PM

Theo Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024, sẽ ban hành văn bản sửa Nghị định 123Thông tư 78 về hóa đơn điện tử.

Trong năm 2024, sẽ ban hành văn bản sửa Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn điện tử

Trong năm 2024, sẽ ban hành văn bản sửa Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn điện tử (Hình từ internet)

Ngày 20/5/2024, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 673/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024.

Năm 2024, sẽ sửa Nghị định 123 và Thông tư 78 về hóa đơn

Theo kế hoạch, trong năm 2024 sẽ sửa đổi văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, gồm:

(1) Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

(2) Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

(3) Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

(4) Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Như vậy, theo kế hoạch trên, thì trong năm 2024 sẽ ban hành các văn bản sửa Nghị định 123Thông tư 78 về hóa đơn điện tử.

>> Xem thêm: Đề xuất sửa đổi bổ sung 6 nội dung của Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử

Giải thích một số thuật ngữ liên quan hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP một số thuật ngữ liên quan đến hóa đơn điện tử được hiểu như sau:

- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

- Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

+ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

+ Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 790

Bài viết về

Hóa đơn điện tử

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn