Đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/05/2024 08:41 AM

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất so với hiện hành.

Đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất

Đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất (Hình từ Internet)

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố dự thảo Thông tư ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, dự kiến sẽ thay thế Thông tư 18/2012/TT-BTTTTThông tư 15/2015/TT-BTTTT.

Dự thảo Thông tư

Đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mới nhất như sau:

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Ghi chú

I

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

   

1

Dịch vụ truy nhập Internet

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

II

Dịch vụ viễn thông di động mặt đất

   

1

Dịch vụ thoại

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

2

Dịch vụ truy nhập Internet

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Hiện hành, danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường được nêu chi tiết tại Thông tư 18/2012/TT-BTTTT (sửa đổi tại Thông tư 15/2015/TT-BTTTT) với những doanh nghiệp như sau:

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Ghi chú

I

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

   

1

Dịch vụ điện thoại nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

2

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

3

Dịch vụ điện thoại quốc tế

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

4

Dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

5

Dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

6

Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

7

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

II

Dịch vụ thông tin di động mặt đất

 

 

1

Dịch vụ điện thoại

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

2

Dịch vụ nhắn tin

3

Dịch vụ truy nhập Internet

Quy định về doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Cụ thể tại Điều 24 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường như sau:

(i) Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018 hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan.

(ii) Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018 hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;

- Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;

- Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;

- Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

(iii) Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại (ii) không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 388

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn