Tổng cục Thuế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
25/05/2024 09:51 AM

Tổng cục Thuế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024 là nội dung được đề cập tại Thông báo 486/TB-TCT ngày 24/5/2024 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành.

Tổng cục Thuế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024

Tổng cục Thuế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024 (Hình từ Internet)

Ngày 24/5/2024, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 486/TB-TCT về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Tổng cục Thuế điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024

Theo đó, thực hiện Quyết định 1191/QĐ-BTC ngày 24/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

(1) Bổ sung vị trí dự tuyển Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại Phần II của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

- Tại Cơ quan Tổng cục Thuế: Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (chuyên ngành kinh tế) là 42 chỉ tiêu.

- Tại Cục Thuế TP. Hà Nội: Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế là 56 chỉ tiêu.

- Tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

+ Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế là 92 chỉ tiêu.

+ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Chuyên viên làm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng là 05 chỉ tiêu.

Xem Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức kèm theo Thông báo 486/TB-TCT ngày 24/5/2024 tại đây:

Bảng chi tiết mới nhất

(2) Bổ sung nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học tại mục 2 phần III của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

2.1. Về trình độ chuyên môn: Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ và quản lý môi trường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng.

2.2. Về trình độ ngoại ngữ; tin học

- Về trình độ ngoại ngữ: trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ; tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

(3) Bổ sung nội dung thi tuyển vòng 2 tại điểm b mục 1 phần IV của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình.

(4) Các nội dung khác:

Các nội dung quy định khác giữ nguyên theo Thông báo ban hành kèm theo Thông báo 365/TB-TCT ngày 26/4/2024 của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển tải Hướng dẫn kê khai Phiếu kê khai thông tin và Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo).

(5) Lệ phí đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng/người (bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng).

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

(6) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

- Thời gian thu hồ sơ và lệ phí: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24/5/2024 đến 17h00 ngày 22/6/2024.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để thí sinh biết.

Lưu ý: Đến 17h00 ngày 25/5/2024, Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đối với các vị trí tuyển dụng đã thông báo tại Thông báo 365/TB-TCT ngày 26/4/2024.

(7) Danh sách đủ điều kiện; thời gian; địa điểm tổ chức thi tuyển

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức; thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) và tại trụ sở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm tại Thông báo 486/TB-TCT ban hành ngày 24/5/2024.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,527

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn