Đề xuất tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/05/2024 16:06 PM

Xin cho tôi hỏi Bộ Tư pháp đang đề xuất những tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng, vậy đó là những tiêu chuẩn nào? - Hoài Hoàng (Bình Dương)

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên, đấu giá viên, hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý

Dự thảo Thông tư

1. Đề xuất tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng

Theo Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên, đấu giá viên, hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý đề xuất tiêu chuẩn chức danh công chứng viên trong lĩnh vực công chứng như sau:

[1] Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp công chứng viên

- Thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức Ngành Tư pháp.

- Thực hiện theo các quy định, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

[2] Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp công chứng viên

- Có bằng cử nhân luật.

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

- Có giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

[3] Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp công chứng viên

- Có khả năng vận dụng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công chứng.

- Có năng lực hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ về công chứng.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực công chứng.

- Có kỹ năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ công chứng.

(Điều 5, 6, 7 Dự thảo Thông tư)

2. Đề xuất nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp công chứng viên trong lĩnh vực công chứng

Chức danh nghề nghiệp công chứng viên có những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhiệm vụ của công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng 2014.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch công chứng trong phạm vi địa phương; tham gia xây dựng các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch công chứng được phân công.

- Tham gia, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thanh tra, kiểm tra công tác công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo sự phân công.

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động công chứng tại địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về công chứng.

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ công việc; quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công chứng.

- Theo dõi, báo cáo tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, quy trình giải quyết việc công chứng trong lĩnh vực công chứng do mình thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực công chứng.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

(Điều 4 Dự thảo Thông tư)

Theo Dự thảo Thông tư, công chức viên sẽ có hạng III với mã số hạng là V02.02.01, nơi làm việc là tại Phòng Công chứng

Về mức lương: Công chứng viên tại các phòng công chứng tức là viên chức sẽ được hưởng mức lương theo quy định mức lương của viên chức, cụ thể:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV thì lương của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở với công thức như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là: 1.800.000 đồng/tháng (Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

 

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 476

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn