09 trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
18/05/2024 10:00 AM

Tôi muốn hỏi có mấy trường hợp được điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước từ 01/7/2024? – Phạm Thành (Tây Ninh)

09 trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước từ 01/7/2024

09 trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

09 trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước từ 01/7/2024

Từ này 01/7/2024, cá nhân, tổ chức được phép điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước nếu thuộc các trường hợp sau đây:

(1) Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;

(2) Nhu cầu khai thác nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;

(3) Điều chỉnh công suất lắp máy hoặc lưu lượng khai thác của công trình thủy điện nhưng không vượt quá 25% theo quy định trong giấy phép đã được cấp;

(4) Điều chỉnh lưu lượng khai thác của công trình khác điểm c khoản này nhưng không vượt quá 25% theo quy định trong giấy phép đã được cấp;

(5) Có sự thay đổi về mục đích khai thác nước theo quy định của giấy phép được cấp trước đó;

(6) Có sự thay đổi về chế độ khai thác của công trình;

(7) Bổ sung thêm giếng nhưng lưu lượng khai thác của công trình không vượt quá 25% theo quy định trong giấy phép đã được cấp.

Chủ giấy phép phải có phương án thiết kế, thi công giếng, dự kiến tác động của việc khai thác nước đến nguồn nước và đến các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác và được cơ quan thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 54/2024/NĐ-CP chấp thuận bằng văn bản trước khi thi công.

Trong thời hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc thi công giếng, chủ công trình phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định;

(8) Trường hợp khoan giếng mới tương tự để thay thế giếng cũ bị hỏng, suy thoái hoặc bị giải tỏa với thông số khai thác không thay đổi thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nhưng phải được cơ quan thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 54/2024/NĐ-CP xem xét, chấp thuận phương án khoan giếng thay thế và xác nhận bằng văn bản sau khi hoàn thành việc khoan thay thế.

Văn bản xác nhận là thành phần không thể tách rời của giấy phép khai thác nước dưới đất đã được cấp. Số lượng giếng thay thế không được vượt quá 50% tổng số lượng giếng theo giấy phép đã được cấp. Khoảng cách giếng thay thế không được vượt quá 1,5 lần chiều dày tầng chứa nước khai thác tại giếng đó, trường hợp vượt quá thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép;

(9) Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 54/2024/NĐ-CP, gồm:

(i) Điều chỉnh công suất lắp máy hoặc lưu lượng khai thác của công trình thủy điện vượt quá 25% theo quy định trong giấy phép đã được cấp;

(ii) Điều chỉnh lưu lượng khai thác của công trình khác (i) vượt quá 25% theo quy định trong giấy phép đã được cấp;

(iii) Thay đổi hoặc bổ sung nguồn nước đối với khai thác nước mặt;

(iv) Trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi nội dung theo quy định, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

(Khoản 2 Điều 10 Nghị định 54/2024/NĐ-CP)

Các trường hợp phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Các trường hợp khai thác tài nguyên nước phải có giấy phép, bao gồm:

- Khai thác tài nguyên nước không thuộc trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định 54/2024/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 54/2024/NĐ-CP;

- Các trường hợp trên mà khai thác nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện thì phải thực hiện cấp phép theo quy định của Nghị định 54/2024/NĐ-CP.

(Khoản 3 Điều 8 Nghị định 54/2024/NĐ-CP)

Xem thêm tại Nghị định 54/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 460

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn