Đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/05/2024 17:00 PM

Cho tôi hỏi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo được đề xuất thế nào tại Dự thảo Luật nhà giáo? - Chị An (Hà Giang).

Thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo được đề xuất thế nào tại Dự thảo Luật nhà giáo?

Thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo được đề xuất thế nào tại Dự thảo Luật nhà giáo? (Hình từ internet)

1. Nhà giáo được quy định thế nào tại Dự thảo Luật nhà giáo?

Căn cứ Điều 3 Dự thảo Luật Nhà giáo quy định về nhà giáo như sau:

- Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Giáo dục 2019) và đạt chuẩn nhà giáo theo quy định.

- Nhà giáo giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, dự bị đại học và các cơ sở giáo dục khác; nhà giáo giảng dạy, giáo dục trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên.

- Nhà giáo giảng dạy, giáo dục trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; nhà giáo giảng dạy, giáo dục trình độ cao đẳng trở lên và nhà giáo làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gọi là giảng viên.

2. Đề xuất quy định về chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Căn cứ Điều 15 Dự thảo Luật Nhà giáo quy định về chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo như sau:

- Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo có giá trị sử dụng trong toàn quốc và quốc gia khác theo chương trình hợp tác quốc tế với Việt Nam.

- Mỗi nhà giáo được cấp một (01) hoặc hơn một (01) chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

- Các trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo:

+ Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục đạt chuẩn nhà giáo trước ngày Dự thảo Luật nhà giáo có hiệu lực thi hành;

+ Nhà giáo được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục đạt chuẩn nhà giáo sau ngày Dự thảo Luật nhà giáo có hiệu lực thi hành nếu đạt yêu cầu của kỳ sát hạch chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo;

+ Nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo (nếu có nhu cầu);

+ Nhà giáo nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và có nhu cầu.

- Nhà giáo đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo khi bị mất hoặc hư hỏng.

- Người có chứng chỉ hành nghề hoặc các văn bản có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được công nhận tương đương với chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo khi được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bên ký kết và còn hiệu lực.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu giấy chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

3. Đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Căn cứ Điều 17 Dự thảo Luật Nhà giáo có quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

- Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo bị thu hồi trong các trường hợp:

+ Nhà giáo có kết quả đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ 02 (hai) năm liên tục;

+ Nhà giáo vi phạm kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải;

+ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

- Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo điểm b khoản 1 Điều 17 Dự thảo Luật Nhà giáo không đúng thì được cấp lại.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Luật Nhà giáo.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 271

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn