Từ ngày 01/7/2024, những thông tin gì sẽ được cơ quan nhà nước thông báo qua tin nhắn viễn thông?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/05/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi, sắp tới người dân sẽ sẽ nhận được tin nhắn viễn thông của cơ quan nhà nước đối với những thông tin gì? – Quang Sáng (Phú Thọ)

Từ ngày 01/7/2024, những thông tin gì sẽ được cơ quan nhà nước thông báo qua tin nhắn viễn thông

Từ ngày 01/7/2024, những thông tin gì sẽ được cơ quan nhà nước thông báo qua tin nhắn viễn thông (Hình từ internet)

Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định sẽ sớm có hiệu lực và đưa vào áp dụng từ ngày 01/7/2024 tới đây, trong đó quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Từ ngày 01/7/2024, những thông tin gì sẽ được cơ quan nhà nước thông báo qua tin nhắn viễn thông

Tin nhắn viễn thông là dịch vụ nhắn tin trên mạng viễn thông di động mặt đất hay còn gọi là mạng thông tin di động.

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 49/2024/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2024, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu đến người dân qua tin nhắn viễn thông.

Nội dung tuyên truyền sẽ bao gồm:

- Thông tin thiết yếu

- Thông tin về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Điều 33 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

Các cơ quan, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn; bảo đảm nội dung tin nhắn phù hợp với định dạng của tin nhắn viễn thông.

Thông tin thiết yếu gồm những thông tin gì?

Đối với nhóm thông tin thiết yếu sẽ được tuyển truyền qua hình thức tin nhắn viễn thông, Nghị định 49/2024/NĐ-CP chia thành 02 nhóm chính như sau:

Nhóm 1: Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, những sự kiện quan trọng liên quan đến người dân ở địa phương.

Nhóm 2: Thông tin liên quan đến người dân địa phương

- Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội ở địa phương;

- Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự ở địa phương;

- Thông tin về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; hỏa hoạn; cấp cứu, dịch bệnh; thảm họa xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực;

- Thông tin các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

- Thông tin sản phẩm, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống của người dân ở địa phương.

Bên cạnh truyền thông bằng tin nhắn viễn thông, thời gian tới những nội dung thiết yếu cũng sẽ được chuyển tải đến người dân với nhiều hình thức khác nhau như: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 526

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn