Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/05/2024 11:50 AM

Cho tôi hỏi hiện nay đã có đề xuất nào về việc xây dựng Dự án Luật Công nghiệp hay chưa? - Thiện Nhân (An Giang)

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 09/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm

Tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới ban hành kèm theo Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 thì Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, tín dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp.

- Trong năm 2026, tiến hành sơ kết Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 ban hành tại Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018; trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Chiến lược nhằm phát triển dung lượng cho các phân ngành cơ khí và nâng cao trình độ sản xuất, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ sử dụng sản phẩm cơ khí trong nước, cũng như giải pháp phát triển các phân ngành cơ khí cụ thể.

- Xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng phát triển các dòng xe thế hệ mới, xe thân thiện với môi trường phù hợp với lộ trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững của quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025.

- Xây dựng, hoàn thiện Chương trình phát triển bền vững ngành dệt may và da giày giai đoạn 2025 - 2035, trong đó tập trung các giải pháp phát triển nguyên phụ liệu cho ngành; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành công nghiệp thực phẩm, bảo đảm quy mô sản xuất hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong ngành. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cho các ngành công nghiệp thực phẩm.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trong phát triển công nghiệp thời gian tới; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2025.

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành tại Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới ban hành kèm theo Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trình Chính phủ trong năm 2024

Xem thêm Nghị quyết 66/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 383

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn