Đề xuất xử phạt hành chính việc làm ra thông tin trên mạng có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
10/05/2024 18:59 PM

Cho tôi hỏi, việc làm ra thông tin trên mạng có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật được đề xuất thế nào tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng? - Anh Tính (Đà Nẵng)

Đề xuất xử phạt hành chính việc làm ra thông tin trên mạng có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Căn cứ Điều 1 Dự thảo Nghị định quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

- Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

- Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

2. Đề xuất xử phạt hành chính việc làm ra thông tin trên mạng có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật 

Pháp luật hiện hành có quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc tại điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt là 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tại Điều 10 Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng có quy định hành vi làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây: 

+ Làm ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội; 

+ Làm ra thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

+ Làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật. 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây: 

+ Phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội; 

+ Phát tán thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

+ Phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn thực hiện các hành vi tại khoản 1, 2 Điều 10 Dự thảo Nghị định. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử, Giấy phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định; 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định; 

+ Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định; 

+ Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định; 

+ Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận do vi phạm quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định;

+ Công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông về hành vi Làm ra và phát tán, tàng trữ thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định; 

+ Buộc cải chính thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 10 Dự thảo Nghị định. 

Lưu ý: căn cứ khoản 1 Điều 5 Dự thảo Nghị định, mức phạt trên áp dụng cho cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt gấp 02 lần.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,019

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn