Chính thức có thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
27/04/2024 16:42 PM

Cho tôi hỏi Tổng cục Thuế đã ban hành thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 chưa? - Quốc Tình (TPHCM)

Chính thức có thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

Chính thức có thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chính thức có thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

Thực hiện Quyết định 246/QĐ-BTC ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024, Tổng cục Thuế thông báo thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 là: 961 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- 40 chỉ tiêu đối với cơ quan Tổng cục Thuế;

- 921 chỉ tiêu đối với 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 07 vị trí việc làm như sau:

- Chuyên viên (làm chuyên môn nghiệp vụ; mã ngạch 01.003): 111 chỉ tiêu.

Trong đó: 

+ Ngành/Chuyên ngành Luật: 14 chỉ tiêu.

+ Ngành/Chuyên ngành Kinh tế: 97 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (làm công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003): 67 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (làm công tác Đảng; mã ngạch 01.003): 14 chỉ tiêu.

- Kiểm tra viên thuế (mã ngạch: 06.038): 718 chỉ tiêu.

- Kiểm tra viên trung cấp thuế (mã ngạch: 06.039): 02 chỉ tiêu.

- Văn thư viên (mã ngạch: 02.007): 31 chỉ tiêu.

- Văn thư viên Trung cấp (mã ngạch: 02.008): 18 chỉ tiêu.

* Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

** Điều kiện chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

** Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học

*** Về trình độ chuyên môn

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Ngành hoặc chuyên ngành Luật, Luật học về kinh tế, gồm:

++ Luật;

++ Luật học;

++ Luật Kinh tế;

++ Luật Thương mại quốc tế;

++ Luật Kinh doanh.

>> Không bao gồm các ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản trị Luật, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Tư pháp.

+ Ngành hoặc chuyên ngành về Thuế, gồm:

++ Thuế;

++ Thuế - Hải quan;

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về Kế toán, gồm:

++ Kế toán;

++ Kế toán – Kiểm toán;

++ Kế toán doanh nghiệp;

++ Kế toán công;

++ Kiểm toán.

+ Ngành hoăc các chuyên ngành về Tài chính, gồm:

++ Tài chính;

++ Tài chính - Ngân hàng;

++ Tài chính công;

++ Tài chính doanh nghiệp;

++ Tài chính kế toán;

++ Tài chính quốc tế.

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về Kinh tế, gồm:

++ Kinh doanh quốc tế;

++ Kinh doanh thương mại;

++ Kinh doanh xuất nhập khẩu;

++ Kinh tế;

++ Kinh tế chính trị;

++ Kinh tế đầu tư;

++ Kinh tế đối ngoại;

++ Kinh tế học;

++ Kinh tế ngoại thương;

++ Kinh tế phát triển;

++ Kinh tế và thương mại quốc tế;

++ Kinh tế vận tải biển;

++ Kinh tế và quản lý công;

++ Kinh tế Quốc tế;

++ Marketing;

++ Ngoại Thương;

++ Quản lý công;

++ Quản lý kinh doanh;

++ Quản lý kinh tế;

++ Quản trị kinh doanh;

++ Quản trị nhân lực;

++ Quản trị thương mại;

++ Thương mại;

++ Thương mại điện tử;

++ Thương mại đối ngoại;

++ Thương mại quốc tế;

++ Thống kê kinh tế;

++ Thống kê kinh doanh.

>> Không bao gồm các ngành/chuyên ngành đào tạo: Toán Kinh tế; Toán Tài chính; Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh tài chính; Tiếng Trung thương mại.

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Kiểm tra viên thuế (có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên); vị trí Kiểm tra viên trung cấp thuế (có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Ngành hoặc chuyên ngành về Thuế, gồm:

++ Thuế;

++ Thuế - Hải quan;

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về Kế toán, gồm:

++ Kế toán;

++ Kế toán – Kiểm toán;

++ Kế toán doanh nghiệp;

++ Kế toán công;

++ Kiểm toán.

+ Ngành hoăc các chuyên ngành về Tài chính, gồm:

++ Tài chính;

++ Tài chính - Ngân hàng;

++ Tài chính công;

++ Tài chính doanh nghiệp;

++ Tài chính kế toán;

++ Tài chính quốc tế.

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về Kinh tế, gồm:

++ Kinh doanh quốc tế;

++ Kinh doanh thương mại;

++ Kinh doanh xuất nhập khẩu;

++ Kinh tế;

++ Kinh tế chính trị;

++ Kinh tế đầu tư;

++ Kinh tế đối ngoại;

++ Kinh tế học;

++ Kinh tế ngoại thương;

++ Kinh tế phát triển;

++ Kinh tế và thương mại quốc tế;

++ Kinh tế vận tải biển;

++ Kinh tế và quản lý công;

++ Kinh tế Quốc tế;

++ Marketing;

++ Ngoại Thương;

++ Quản lý kinh doanh;

++ Quản lý kinh tế;

++ Quản trị kinh doanh;

++ Quản trị thương mại;

++ Thương mại;

++ Thương mại điện tử;

++ Thương mại đối ngoại;

++ Thương mại quốc tế;

++ Thống kê kinh tế;

++ Thống kê kinh doanh.

>> Không bao gồm các ngành/chuyên ngành đào tạo: Toán Kinh tế; Toán Tài chính; Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh tài chính; Tiếng Trung thương mại.

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công nghệ thông tin: có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về công nghệ, gồm:

++ Công nghệ kỹ thuật điện tử;

++ Công nghệ kỹ thuật máy tính;

++ Công nghệ phần mềm;

++ Công nghệ thông tin.

+ Ngành hoặc các chuyên ngành về kỹ thuật máy tính, gồm:

++ An toàn thông tin;

++ Điện tử viễn thông;

++ Hệ thống máy tính;

++ Hệ thống thông tin;

++ Hệ thống thông tin quản lý;

++ Khoa học dữ liệu;

++ Khoa học máy tính;

++ Kỹ thuật máy tính;

++ Kỹ thuật mạng;

++ Kỹ thuật phần mềm;

++ Mạng máy tính;

++ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu;

++ Máy tính và khoa học thông tin;

++ Tin học;

++ Toán - Tin;

++ Tin ứng dụng;

++ Toán ứng dụng;

++ Quản lý thông tin;

++ Kỹ thuật điện tử;

++ Trí tuệ nhân tạo.

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng: có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển; cụ thể như sau: Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý Nhà nước.

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Văn thư viên (có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và vị trí Văn thư viên trung cấp (có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể:

+ Văn thư;

+ Văn thư lưu trữ;

+ Lữu trữ học;

+ Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính; Hành chính học; Quản trị văn phòng thí sinh phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

*** Về trình độ ngoại ngữ; tin học

- Về trình độ ngoại ngữ

+ Đối với vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ; Chuyên viên làm công nghệ thông tin; Chuyên viên làm công tác Đảng: trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số gồm Cục Thuế 03 tỉnh: Cao Bằng; Bắc Kạn; Lai Châu.

+ Đối với vị trí Kiểm tra viên thuế: trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số gồm Cục Thuế 03 tỉnh: Cao Bằng; Bắc Kạn; Lai Châu.

+ Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế; Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp: Không yêu cầu.

- Về trình độ tin học

+ Đối với vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ; Chuyên viên làm công nghệ thông tin; Chuyên viên làm công tác Đảng; Kiểm tra viên thuế: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ; tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

** Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét tại vòng 2.

>> Xem thêm: Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2024 với 1001 chỉ tiêu

Bảng chỉ tiêu thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2024

(Theo Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,212

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn