Triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
24/04/2024 14:47 PM

Cho tôi hỏi Tổng cục Thuế nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? – Thanh Nhàn (Hà Tĩnh)

Triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử

Triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 05/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1415/TCT-QLRR triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử trên Ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chức năng trên ứng dụng như sau:

1. Phạm vi, kế hoạch và quy trình thực hiện:

* Phạm vi áp dụng: Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử trên ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử áp dụng đối với người nộp thuế (NNT) là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

* Kế hoạch thực hiện: Từ ngày 10/4/2024, Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử trên ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử bắt đầu triển khai hàng ngày.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức phân công công chức thuế quản lý NNT thực hiện rà soát thông tin, dữ liệu của NNT kể từ ngày triển khai Ứng dụng. Ứng dụng tự động gửi Thông báo cho NNT từ ngày 15/4/2024.

* Quy trình thực hiện: Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng Chức năng cảnh báo tại Ứng dụng như sau:

- Bước 1: Căn cứ danh sách NNT thuộc phạm vi áp dụng của Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử trên Ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tên phòng, đội quản lý thuế, tên và thư điện tử của công chức thuế quản lý NNT trên Hệ thống quản lý thuế tập trung theo quy định.

- Bước 2: Trên cơ sở số liệu của NNT, Ứng dụng tự động lập Danh sách NNT thuộc diện cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử, thông báo đến Thủ trưởng Cơ quan thuế, phụ trách phòng, đội quản lý thuế và công chức thuế quản lý NNT. Căn cứ nội dung thông báo, công chức thuế truy cập Ứng dụng, tra cứu thông tin, số liệu của NNT, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ để nhận định rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT.

- Bước 3: Sau khi rà soát, công chức thuế thực hiện như sau:

 + Trường hợp nhận thấy thông tin, số liệu trên Ứng dụng chưa phù hợp thực tế, công chức thuế cập nhật thông tin, số liệu thực tế vào Ứng dụng để trình Lãnh đạo bộ phận phê duyệt. Số liệu này được sử dụng để xác định ngưỡng cảnh báo trên Ứng dụng cho đến khi có số liệu kê khai từ NNT.

+ Trường hợp nhận thấy NNT có rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, công chức thuế kịp thời áp dụng các bước công việc tại các quy trình nghiệp vụ có liên quan để thực hiện kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT theo quy định.

2. Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin:

Chức năng cảnh báo việc sử dụng hóa đơn điện tử trên Ứng dụng hóa đơn điện tử bao gồm các nhóm chức năng sau:

- Nhóm chức năng về cấu hình ứng dụng, phân quyền đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu dữ liệu; cấu hình danh sách cán bộ thuế để Ứng dụng tự động gửi thư điện tử và tin nhắn thông báo đến Thủ trưởng Cơ quan thuế, phụ trách phòng, đội quản lý thuế và công chức thuế quản lý NNT và NNT theo dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống.

- Nhóm chức năng tra cứu, rà soát Danh sách về NNT thuộc diện cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử; cập nhật thông tin, số liệu thực tế của NNT thuộc diện giám sát; phê duyệt các thông tin, số liệu đã được cập nhật trên Ứng dụng.

Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng ứng dụng qua thư điện tử của Trưởng phòng Công nghệ thông tin để thông báo cho các bộ phận liên quan thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế nghiên cứu sử dụng Ứng dụng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,872

Bài viết về

Hóa đơn điện tử

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn