Toàn bộ mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
11/04/2024 15:45 PM

Tôi muốn biết mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024 là bao nhiêu? – Thảo Hiền (Cà Mau)

Toàn bộ mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024

Toàn bộ mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 05/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Toàn bộ mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024

Theo đó, mức phạt không có Giấy phép khai thác thủy sản từ ngày 20/5/2024 được quy định như sau:

(1) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi:

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản trên biển không có Giấy phép khai thác thủy sản.

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản cho tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản.

(Điểm a, b khoản 1 Điều 20 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(2) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với hành vi:

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản trên biển không có Giấy phép khai thác thủy sản trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.

(Điểm a, b khoản 2 Điều 20 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(3) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi:

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản trên biển không có Giấy phép khai thác thủy sản.

- Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

- Sử dụng tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

(Điểm a, b, c khoản 3 Điều 20 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(4) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản trong nội địa mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

(Điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(5) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi:

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

- Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản trong nội địa mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

(Điểm a, c khoản 2 Điều 23 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(6) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản.

(Điểm a khoản 3 Điều 23 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

(7) Phạt tiền đối với hành vi thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, chuyển tải hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện thủy khác;

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

(Khoản 2 Điều 24 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

Lưu ý: Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (Khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2024/NĐ-CP)

Xem thêm tại Nghị định 38/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 411

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn