Bãi bỏ phụ cấp thâm niên từ 01/7/2024: Cử tri kiến nghị, Bộ Nội vụ nói gì?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/03/2024 14:48 PM

Nhiều cử tri kiến nghị không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế,… Vậy Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về phụ cấp thâm niên ra sao?

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về phụ cấp thâm niên nghề

Cử tri kiến nghị không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (Hình từ internet)

Bộ Nội vụ có các Công văn 1005/BNV-TL và 1008/BNV-TL ngày 27/02/2024 để trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2024.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về phụ cấp thâm niên nghề

Cụ thể, theo Công văn 1008/ BNV-TL ngày 27/02/2024 của Bộ Nội vụ trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đề cập:

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung như sau:

“Đề nghị xem xét không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,....” “Đề nghị nghiên cứu tiếp tục áp dụng thực hiện một số chính sách tiền lương cũ qua thực tiễn triển khai thấy phù hợp, có tác dụng động viên, khuyến khích, thúc đẩy cán bộ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Nâng lương trước thời hạn đối với trường hợp có thành tích xuất sắc. Đối với quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp, thì cần có hướng dẫn, cơ chế rõ ràng cho các cơ quan thực hiện.”

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024.

Trong quá trình chuẩn bị cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

**Tại Công văn 1005/BNV-TL ngày 27/02/2024 của Bộ Nội vụ trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri phản ánh: Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương lương mới sẽ bao gồm lương cơ bản chiếm 70% và 30 % gồm các khoản phụ cấp. Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo, đặc biệt đối với các giáo viên đã công tác lâu năm. Cử tri mong muốn Bộ Nội vụ quan tâm khi xây dựng quy định mới để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và gắn bó với nghề.”

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Khoản 3 Mục III Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã nêu: “thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

Căn cứ Kết luận 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có chế độ tiền lương đối với đội ngũ giáo viên như ý kiến của cử tri nêu) trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024.

(Nguồn văn bản: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,849

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn