Từ 01/7/2024, tăng lương tối thiểu vùng có tăng lương hưu không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
10/01/2024 10:30 AM

Hội đồng Tiền lương chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024. Vậy tăng lương tối thiểu có tăng lương hưu không?

Quy định cách tính lương hưu hiện hành

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu khi đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu với lao động nam là đóng đủ 20 năm BHXH được hưởng 45%, sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45%, sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% vào tổng tỷ lệ hưởng (có thời gian lẻ dưới 6 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên tính mức giảm là 1%).

**Đối với lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ có công thức và tỷ lệ hưởng lương hưu như người tham gia BHXH bắt buộc.

Từ 01/7/2024, tăng lương tối thiểu vùng có tăng lương hưu không?

Từ 01/7/2024, tăng lương tối thiểu vùng có tăng lương hưu không? (Hình từ internet)

Từ 01/7/2024, tăng lương tối thiểu vùng có tăng lương hưu không?

Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024. Được biết, khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thì tiền lương đóng BHXH có thể tăng theo.

Theo đề xuất này, lương tối thiểu vùng I sẽ tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Với lương tối thiểu vùng theo giờ, vùng I tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; Vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

Dự kiến, thời điểm tăng lương tối thiểu vùng là từ ngày 1/7/2024.

Như đã đề cập, lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và tiền lương đóng BHXH hằng tháng.

Do đó, nếu tăng mức lương tối thiểu vùng, lương của người lao động cũng có thể tăng. Đồng thời sẽ làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, từ đó dẫn đến tăng lương hưu hằng tháng.

Từ ngày 1/7/2024, khi tăng lương tối thiểu vùng, người tham gia bảo hiểm xã hội cũng sẽ được tăng lương hưu nếu nghỉ hưu sau thời điểm này.

>> Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2024

Từ 01/7/2024, tăng lương hưu đồng thời với cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW cùng thời điểm với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở từ ngày 01/7/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,881

Bài viết về

Lương tối thiểu vùng 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn