TPHCM hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
02/11/2023 09:54 AM

Xin cho tôi hỏi TP.HCM đã có những hướng dẫn như thế nào trong việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với công chức, viên chức trên địa bàn? – Hoàng Linh (Bạc Liêu)

TPHCM hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

TPHCM hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 30/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 6235/SGDĐT-TCCB về việc triển khai, thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Đối tượng áp dụng nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

- Công chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm trước ngày 01/7/2020;

- Viên chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ ngày 01/7/2020; Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại các vị trí được tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Công chức, viên chức phải đạt đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương hiện giữ trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xem xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

(1) Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao:

- Đối với công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Công chức, viên chức không trong thời gian đề nghị xem xét kiểm điểm, kỷ luật theo quy định.

(3) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

(4) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Thành phần hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 bao gồm:

- Công văn đề nghị của Giám đốc/Hiệu trưởng đơn vị (đính kèm mẫu);

- Bản photo Biên bản họp tập thể công chức, viên chức của đơn vị từ sổ họp (theo mẫu đính kèm);

- Bản chính Danh sách đề nghị công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn in từ Phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử (20 cột);

- Bản photo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị;

- Bản photo Quyết định lương lương hiện hưởng của công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

- Bản photo Quyết định điều động, bổ nhiệm (nếu có thay đổi chức danh, tên đơn vị công tác so với quyết định lương hiện hưởng);

- Quyết định khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen công nhận cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm nội dung tại Công văn 6235/SGDĐT-TCCB ngày 30/10/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,082

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn