Chính sách mới về doanh nghiệp - đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
21/06/2023 12:31 PM

Cho tôi hỏi từ ngày 01/7/2023 có những chính sách mới về doanh nghiệp – đầu tư bắt đầu có hiệu lực thi hành? – Ngọc Hoa (An Giang)

Chính sách mới về doanh nghiệp - đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Chính sách mới về doanh nghiệp - đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chính sách mới về doanh nghiệp - đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 bao gồm:

1. Sửa đổi quy định về đăng ký hộ kinh doanh

Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, bổ sung các quy định về đăng ký hộ kinh doanh sau:

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Mã số hộ kinh doanh.

- Ghi ngành, nghề kinh doanh.

- Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng.

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

- Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, còn sửa đổi nhiều biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh, đơn cử như:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,…

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Đây là nội dung tại Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-TTg;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng nước ngoài;

- Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

- Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ), giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp có chuyển giao quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp);

- Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có xác nhận của đầy đủ các bên tham gia chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của các bên tham gia chuyển giao công nghệ.

3. Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật) như sau:

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

Tỷ lệ

(%)

≤15

0,019

25

0,017

50

0,015

100

0,0125

200

0,01

500

0,0075

1.000

0,0047

2.000

0,0025

5.000

0,002

≥10.000

0,001

Thông tư 28/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư 209/2016/TT-BTC.

Trên đây là chính sách mới về doanh nghiệp - đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,228

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn