Thông tư 74/2022/TT-BTC sửa đổi 126 Thông tư về phí, lệ phí

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
23/12/2022 14:12 PM

Từ ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính sẽ sửa 126 thông tư về phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.

Thông tư 74/2022/TT-BTC sửa đổi 126 Thông tư về phí, lệ phí

Thông tư 74/2022/TT-BTC sửa đổi 126 Thông tư về phí, lệ phí

Ngày 22/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Thông tư 74/2022/TT-BTC sửa đổi 126 Thông tư về phí, lệ phí

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ sửa 126 thông tư phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực từ ngày 22/12/2022, đơn cử như sau:

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

- Bãi bỏ Điều 6 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Thông tư 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Bãi bỏ Điều 7 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

…..

04 hình thức nộp phí, lệ phí theo Thông tư 74/2022/TT-BTC

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 74/2022/TT-BTC, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức sau:

(1) Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.

Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(2) Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

(3) Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

(4) Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 74/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,655

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn