Hà Nội: Kêu gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
18/10/2022 10:31 AM

Tôi được biết Hà Nội vừa có thông báo kêu gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, cụ thể thế nào? - Tùng Lâm (Hà Nội)

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 14/10/2022 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

Hà Nội: Kêu gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023

Hà Nội: Kêu gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023 (Hình từ Internet)

Trong đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ thị: 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng NVQS các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân. 

Kêu gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023

- Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong Nhân dân trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, CAND và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với 

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. 

- Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS Thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các nghị định, thông tư hướng dẫn. 

- Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.. 

Triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023

- Các Sở, ngành thành phố: 

+ Sở Y tế Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ; 

+ Các Sở: Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả. 

- UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật NVQS, Luật CAND

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác theo quy định… 

Xem thêm tại Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 14/10/2022.

Chỉ thị 18/CT-UBND

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,732

Bài viết về

Chính sách mới của Hà Nội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn