UBND Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
27/09/2023 17:09 PM

Tôi muốn biết nội dung chi tiết trong Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của UBND Thành phố Hà Nội? – Đức Hiền (Hà Nội)

UBND Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ năm 2024

UBND Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Chỉ thị 14/CT-UBND

UBND Thành phố Hà Nội ra Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã đưa ra các chỉ thị như sau:

(1) Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định của pháp luật và tổ chức hoạt động có hiệu qua; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

(2) Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong Nhân dân trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, CAND và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức biện pháp đa dạng, phong phủ phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hãng hải nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

(3) Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2024 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các nghị định, thông tư, hướng dẫn.

(4) Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyên chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

(5) Các sở, ngành Thành phố: Sở Y tế Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ; các Sở: Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả.

(6) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cơ sở về công tác tuyển quân bảo đảm thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

(7) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.

(8) Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,485

Bài viết về

Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn