Bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ từ 31/3/2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/02/2022 10:36 AM

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ đã bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ.

Bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ từ 31/3/2022

Bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ từ 31/3/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định các trường hợp dừng thu phí đường bộ như sau:

- Trường hợp dự án hết thời gian thu hoàn vốn theo hợp đồng, Đơn vị quản lý thu phải chủ động dừng thu hoặc chấp hành quyết định dừng thu của của cơ quan có thẩm quyền (hoặc của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ).

Việc xác định thời gian dừng thu được xác định theo hợp đồng thu của cơ quan có thẩm quyền với Đơn vị quản lý thu hoặc hợp đồng với Doanh nghiệp dự án PPP.

- Dừng thu phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn.

 Như vậy, so với hiện hành, Thông tư 45/2021/TT-BGTVT đã bổ sung trường hợp dừng thu phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn.

Các trường hợp được chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn

Việc chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn chỉ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;

- Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;

- Khi doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng;

- Trường hợp khác do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự, các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.

(Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công)

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 31/03/2022 và thay thế Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,915

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn