Đề xuất thời điểm tiến hành xóa hộ khẩu từ 01/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
10/05/2021 10:15 AM

Nhiều bạn đang thắc mắc về thời điểm tiến hành xóa hộ khẩu (xóa đăng ký thường trú) khi thuộc trường hợp xóa hộ khẩu. Tại Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú đã quy định chi tiết về vấn đề này.

Đề xuất thời điểm tiến hành xóa hộ khẩu từ 01/7/2021 (ảnh minh họa)

Đối với các trường hợp bị xóa hộ khẩu do:

- Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, nếu trong gia đình có người thuộc diện xóa hộ khẩu thì sau 60 ngày phải làm thủ tục xóa hộ khẩu. Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì người đó sẽ được xóa hộ khẩu.

Đối với các trường hợp bị xóa hộ khẩu do:

- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật Cư trú 2020;

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại (*);

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó (*);

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, nếu xác định được người thuộc diện xóa hộ khẩu thì người đó sẽ bị xóa hộ khẩu sau 01 ngày làm việc ngay khi được xác định thuộc các trường hợp trên.

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2021, quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá hộ khẩu trong các trường hợp trên mà hộ gia đình không làm thủ tục xoá hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá hộ khẩu.

Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành xoá hộ khẩu.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,714

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn