138 văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/03/2021 09:38 AM

Bộ GD&ĐT công bố Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ hết hiệu lực năm 2020 kèm theo Quyết định 567/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021.

138 văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ năm 2020

138 văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ năm 2020

Theo đó, có 138 văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ năm 2020, đơn cử như:

- Luật Giáo dục 2005;

- Luật Giáo dục sửa đổi 2009;

(Bị thay thế bởi Luật Giáo dục 2019)

- Quyết định 243-CP ngày 28/6/1979 về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông;

- Nghị định 153-HĐBT ngày 20/11/1984 quy định các danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú;

- Nghị định 52-HĐBT ngày 26/4/1986 về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú;

(Bị bãi bỏ bởi Nghị định 151/2020/NĐ-CP)

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;

- Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 1/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;

- Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 1/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;

(Bị thay thế bởi Nghị định 84/2020/NĐ-CP)

- Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học;

(Bị thay thế bởi Nghị định 99/2019/NĐ-CP)

- Quyết định 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010.

(Bị bãi bỏ bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg)

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 567/QĐ-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày ký.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,277

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn