63 biểu mẫu về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/11/2020 10:37 AM

Ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thông tư 90/2020/TT-BTC và biểu mẫu kèm theo

63 biểu mẫu về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

63 biu mu v x pht hành chính lĩnh vc hi quan

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:

- Mẫu Quyết định: 36 mẫu, đơn cử như:

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (MQĐ 01);

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (MQĐ 02);

+ Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (MQĐ 03);...

- Mẫu Biên bản: 26 mẫu, đơn cử như:

+ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (MBB 01);

+ Biên bản phiên giải trình trực tiếp (MBB 02);

+ Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính (MBB 03);...

- Mẫu Thông báo: 01 mẫu (Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (MTB 01)).

Thông tư 90/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2020 và thay thế Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,125

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn