Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm năm 2020

09/01/2020 14:02 PM

Đây là một trong những nhiệm vụ tại Hướng dẫn 02/HD-VKSTC ngày 02/01/2020 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt và vượt mức chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu;

- Kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án;

- Thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm, nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị cấp trên hủy, đồng thời nâng tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngang cấp;

- Tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận theo Nghị quyết của Quốc hội;

- Phối hợp, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm;

- Tăng cường thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị;…

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2019 ban hành ngày 02/01/2020.

Kim Hằng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,088

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn