TP.HCM: Phụ cấp Bí thư chi bộ ấp cao nhất 1,8 lần lương cơ sở/tháng (dự kiến)

19/12/2019 10:51 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố - ấp trên địa bàn TP.HCM.

Toàn văn Dự thảo Nghị quyết

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố - ấp đã bao gồm 3% bảo hiểm y tế như sau:

- Đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ấp không thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, mức phụ cấp hàng tháng được hưởng:

+ Bí thư chi bộ khu phố - ấp: 1,1 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Trưởng khu phố - ấp: 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố - ấp: 0,9 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp có từ 350 hộ trở lên, ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ấp thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, mức phụ cấp hàng tháng được hưởng:

+ Bí thư chi bộ ấp: 1,8 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Trưởng ấp: 1,7 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp: 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

Như vậy, nếu dự thảo Nghị quyết được thông qua, mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư chi bộ khu phố - ấp trên địa bàn TP.HCM có thể lên tới 1,8 lần mức lương cơ sở.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng và chế độ , chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố - ấp trên địa bàn TP.HCM.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,491

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn