Hướng dẫn mới về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

23/10/2019 14:13 PM

Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Đồng thời, Thông tư còn bổ sung một số nội dung quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán,…đơn cử như:

- Bổ sung các thủ tục pháp lý khi mở sổ kế toán đối với trường hợp sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên xã, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên của người giữ sổ và ghi sổ kế toán.

+ Các sổ tờ rời trước khi sử dụng phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào Sổ đăng ký sử dụng thẻ tờ rời.

+ Các sổ tờ rời phải sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán, phải đảm bảo an toàn và dễ tra cứu.

Hiện hành chỉ quy định: “Các tờ sổ (tờ thẻ) sau khi sử dụng phải được sắp xếp theo trình tự thời gian và được bảo quản. Khi kết thúc kỳ kế toán năm, kế toán phải đóng thành quyển và làm đầy đủ thủ tục pháp lý như đối với sổ đóng quyển.”

- Quy định trình tự khóa sổ kế toán thành hai bước cụ thể:

+ Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khoá sổ kế toán;

+ Bước 2: Khoá sổ.

Bên cạnh đó, bổ sung nhiều nội dung về hệ thống tài khoản kế toán ngân sách và tài chính xã tại Phụ lục 02.

Thông tư 70/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư 146/2011/TT-BTC, Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,174

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn