Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc để kết nạp vào Đảng

30/08/2019 11:40 AM

Nhằm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/8/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, một số nhiệm vụ đặt ra trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như sau:

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII):

+ Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo nguồn kết nạp đảng.

+ Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo của phòng, ban, bộ phận chuyên trách công tác chính trị, tư tưởng và công tác HSSV tại các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học.

- Tiếp tục tổi chức thực hiện Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo, HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,030

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn