Dự thảo Luật KCB sửa đổi: Cấm bác sĩ bệnh viện công mở cơ sở KCB tư

26/06/2019 15:38 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (KCB) sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Khám chữa bệnh

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định rõ người hành nghề tại cơ sở KCB của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở KCB được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở KCB có phần vốn của Nhà nước.

Nếu được Quốc hội thông qua thì lần đầu tiên quy định này được nâng lên Luật, có tính pháp lý cao và ý nghĩa thực tiễn lớn nhằm tránh trường hợp một bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện nhà nước mà tham gia quản lý bệnh viện tư nhân sẽ dẫn tới sao nhãng, phân tâm đối với công việc khám, chữa bệnh đang làm tại các bệnh viện nhà nước.

Đồng thời, tại Dự thảo Luật này cũng nêu rõ về các nguyên tắc đăng ký hành nghề, như sau:

- Người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB.

- Người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa của một cơ sở KCB. Không được đồng thời làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trong cùng một cơ sở KCB hoặc đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở KCB khác.

- Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB có thể kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở KCB và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

- Người hành nghề tại cơ sở KCB được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB ngoài giờ.

- Người hành nghề đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB được đăng ký hành nghề ngoài giờ tại cơ sở KCB khác.

- Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở KCB nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở KCB khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo quy định của Bộ luật lao động. Người hành nghề phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề đã đăng ký.

- Người hành nghề đã đăng ký hành nghề ở một cơ sở KCB khi thực hiện việc KCB theo chế độ luân phiên người hành nghề, KCB nhân đạo hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo hợp đồng giữa các cơ sở KCB với nhau thì không phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở KCB này.

Hữu Phạm

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,378

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn