DN phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước 25/5/2019

20/05/2019 15:44 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 03/2014/NĐ-CPThông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Cụ thể, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hằng năm.

Việc báo cáo này được thực hiện theo mẫu số 07 về báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm/cuối năm.

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm

Người lao động

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,773

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn