Không bắt buộc phải có kế toán trưởng tại doanh nghiệp siêu nhỏ

11/01/2019 10:17 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.

>> Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp 2019

>> Thêm Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư hướng dẫn các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Như vậy, hướng dẫn này là hoàn toàn phù hợp với Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thông tư 132 cũng quy định, các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Thông tư 132/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,070

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn