Thông tư 133/2016/TT-BTC có sự khác biệt về DMTKKT với Thông tư 200

13/09/2016 09:33 AM

Sau đây là bảng so sánh về danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC (doanh nghiệp vừa và nhỏ) với Thông tư 200/2014/TT-BTC (doanh nghiệp lớn).

Toàn văn Thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh DMTK kế toán giữa Thông tư 133 và Thông tư 200

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ảnh chụp một phần bảng so sánh (Nguồn Dân Kế Toán)

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTCThông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 71,972

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn