Thông tư 133/2016/TT-BTC về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu loạt bài viết liên quan đến Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • Chuyển đổi số dư khi thực hiện Thông tư 133/2016/TT-BTC 12:01 | 25/10/2016
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC (có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017) bỏ một số Tài khoản như: 142, 159, 244, 311, …, thêm một số Tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số Tài khoản so với Quyết định ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn