Lộ nhiều điểm sai tại Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán

18/10/2016 14:08 PM

Thông tư 133/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính đã lộ nhiều điểm sai. Cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 133/2016/TT-BTC dẫn chiếu đến Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 nhưng ghi sai thành ngày 22/12/2015.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Tại Điều 35 của Thông tư 133/2016/TT-BTC có Khoản 1 nhưng không có Khoản 2.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

3. Tại Khoản 1 của Điều 67 của Thông tư 133/2016/TT-BTC có Điểm a nhưng không có Điểm b.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

4. Ngoài ra, còn xuất hiện lỗi hình thức khác, như là: Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 62 của Thông tư 133/2016/TT-BTC không được bôi đậm cho đồng nhất với Điểm 2.2.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 32,470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn