Đề xuất trường hợp được lựa chọn áp dụng hiệu lực của Luật Đất đai 2024 từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/06/2024 15:00 PM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Đề xuất trường hợp được lựa chọn áp dụng hiệu lực của Luật Đất đai 2024 từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024

Đề xuất trường hợp được lựa chọn áp dụng hiệu lực của Luật Đất đai 2024 từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024 (Hình từ internet)

Đề xuất trường hợp được lựa chọn áp dụng hiệu lực của Luật Đất đai 2024 từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024

Dự thảo này đề xuất Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 thay vì là ngày 01/01/2025.

Bên cạnh đó, Điều 5 dự thảo quy định như sau:

Điều 5. Xử lý quy định chuyển tiếp

Cho phép các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp quy định trong Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được lựa chọn hiệu lực thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2025 hoặc từ 01 tháng 8 năm 2024.

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp của Luật Đất đai 2024 thì được lựa chọn áp dụng hiệu lực của Luật Đất đai 2024 từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024.

Quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai 2024

- Quy định chuyển tiếp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 253 Luật Đất đai 2024.

- Quy định chuyển tiếp về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 254 Luật Đất đai 2024.

- Quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 255 Luật Đất đai 2024.

- Giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 256 Luật Đất đai 2024.

- Giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 257 Luật Đất đai 2024.

- Giải quyết về thời hạn sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 258 Luật Đất đai 2024.

- Xử lý quyền sử dụng đất của hộ gia đình có trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 259 Luật Đất đai 2024.

- Quy định chuyển tiếp một số trường hợp khác khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành: Điều 260 Luật Đất đai 2024.

Đơn cử như quy định xử lý quyền sử dụng đất của hộ gia đình có trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành như sau:

- Hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì được tham gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Đất đai 2024.

Hộ gia đình sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

- Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn sử dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là thành viên hộ gia đình đó theo quy định của Luật Đất đai 2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,522

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn