05 điểm mới của mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/05/2024 09:02 AM

Tôi được viết vừa có đề xuất mẫu sổ đỏ mới, vậy mẫu sổ đỏ mới này có những điểm mới nào? – Phương Trinh (Khánh Hòa)

05 điểm mới của mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới

05 điểm mới của mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính

Sau đây gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là sổ đỏ.

1. Mẫu sổ đỏ (Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

* Mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới:

* Mẫu sổ đỏ hiện hành (theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT):

2. 05 điểm mới của mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới

2.1. Mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới chỉ có 2 trang

* Mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới chỉ có 2 trang

Cụ thể, mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới chỉ có 2 trang, bao gồm:

- Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

+ Quốc hiệu;

+ Quốc huy;

+ Mã QR code;

+ Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ;

+ Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”;

+ Mục “2. Thông tin thửa đất”;

+ Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”;

+ Mục “4. Ghi chú”;

+ Mục “5. Sơ đồ thửa đất”;

+ Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;

+ Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

- Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

+ Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”;

+ Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

* Mẫu sổ đỏ hiện hành có 4 trang:

Trong khi đó, mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT bao gồm 4 trang, cụ thể:

- Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trang 2 in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

- Trang 3 in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận";

- Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;

- Ngoài ra còn có thể có trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ "Trang bổ sung Giấy chứng nhận"; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận" như trang 4 của Giấy chứng nhận.

2.2. Sẽ có mã QR trên mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới

Cụ thể, trên mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới sẽ có in mã QR code trên góc phải. Mã QR của sổ đỏ do cơ quan cấp Giấy chứng nhận in, để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên Giấy chứng nhận và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả sổ đỏ.

Mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT không có in mã QR, tuy nhiên ở trang 4 của sổ đỏ sẽ có in mã vạch.

2.3. Kích thước của sổ đỏ theo đề xuất mới lớn hơn

Mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới gồm một tờ có 02 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm.

Mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm.

2.4. Thay đổi vị trí Quốc huy trên mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới

Theo dự thảo, Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang một, thay vì chính giữa như hiện tại.

2.5. Thay đổi dòng chữ tên gọi của sổ đỏ

Theo mẫu sổ đỏ mới thì dòng chữ "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT" được chuyển thành "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT".

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,528

Bài viết về

Sổ đỏ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn