Dự thảo Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 (Cập nhật mới)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
27/04/2024 11:00 AM

Tôi muốn hỏi có phải đã có sự cập nhật mới nhất về Dự thảo Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 đúng không? – Bích Ngọc (Cần Thơ)

Dự thảo Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 (Cập nhật mới)

Dự thảo Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 (Cập nhật mới) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Dự thảo Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 (Cập nhật mới)

Ngày 26/4/2024, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất theo Luật Đất đai 2024.

Toàn văn dự thảo Nghị định về giá đất

Trong đó có việc cập nhật lại một số nội dung đề xuất liên quan đến quy định về lựa chọn phương pháp định giá đất so với dự thảo trước đó, cụ thể:

(1) Căn cứ vào mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá, đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai 2024, tổ chức thực hiện định giá đất có trách nhiệm phân tích, lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp và đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định giá đất cùng cấp quyết định.

(2) Việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng tại thời điểm bảng giá đất năm 2005 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024:

+ Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 01 tháng 10 năm 2009 thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bàn giao thực tế;

+ Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bàn giao thực tế nhân với hệ số điều chỉnh giá đất của năm 2014.

+ Trường hợp thời điểm bàn giao đất trên thực tế từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày dự thảo Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai 2024 và Điều 5, 6 và 7 Nghị định này, trừ trường hợp đủ điều kiện áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo pháp luật về giá trước ngày dự thảo Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao thực tế.

- Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhưng phương án giá đất chưa được trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 thì áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai 2024 và Điều 5, 6 và 7 dự thảo Nghị định này, trừ trường hợp đủ điều kiện áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo pháp luật về giá trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao thực tế.

- Đối với trường hợp xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm c khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 thì áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất.

Trường hợp áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất mà diện tích giao đất, cho thuê đất không tính được đầy đủ doanh thu của thửa đất, khu đất hoặc chi phí phát triển ước tính lớn hơn doanh thu phát triển ước tính thì diện tích được xác định theo phương pháp thặng dư là diện tích của toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực đến thời điểm định giá đất

Dự thảo Nghị định trước hướng dẫn việc lựa chọn phương pháp xác định giá đất như sau:

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá, đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai 2024, tổ chức tư vấn định giá đất được thuê để xác tư vấn định giá đất có trách nhiệm phân tích, lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp và đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan tài nguyên và môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cùng cấp quyết định.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,661

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn