Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Đề xuất hợp nhất, tích hợp 07 loại giấy phép môi trường

18/12/2019 09:04 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với nhiều điểm nổi bật, trong đó đề xuất hợp nhất, tích hợp 07 loại giấy phép môi trường.

File word dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trong đó, Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) hợp nhất, tích hợp 07 loại giấy phép về môi trường và xả nước thải vào nguồn nước hiện có thành giấy phép môi trường, bao gồm: giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; giấy phép xử lý chất thải nguy hại; sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; giấy phép xả khí thải; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm); tích hợp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi, cụ thể:

- Thay thế xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường bằng cấp giấy phép môi trường đối dự án, cơ sở có phát sinh chất thải nhưng ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

- Hiện nay giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước chủ trì), xả nước thải vào công trình thủy lợi (do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì) đang thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nướcLuật thủy lợi, trong khi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường việc xả nước thải đã được quy định trong các loại giấy phép, xác nhận về môi trường (01 đối tượng là nước thải có 02 giấy phép điều chỉnh).

Việc cấp giấy phép xả nước thải hiện nay, vẫn dựa vào công trình xử lý nước thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường. Do vậy, việc cấp giấy phép xả nước thải hiện nay là thừa, gây phiền hà, tốn kém kinh phí xin cấp giấy phép của doanh nghiệp.

Về thời hạn của các loại giấy phép môi trường: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào ngồn nước hoặc các loại giấy phép, chứng nhận, xác nhận về môi trường tương đương được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường trong thời hạn của giấy phép đó nếu có thời hạn hoặc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu không có thời hạn trong các giấy phép đó.

Nội dung được thể hiện tại Mục 5 của Chương II của Dự thảo Luật.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,188

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn