Cải cách tiền lương

Tổng hợp bài viết về vấn đề cải cách chính sách tiền lương công chức, viên chức theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn