Biểu mẫu 16/05/2024 16:00 PM

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
16/05/2024 16:00 PM

Xin cho tôi hỏi mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất là mẫu nào? - Quang Nhân (Tây Ninh)

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất (Hình từ internet)

Ngày 10/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyNghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất là Mẫu số PC06 tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP:

Mẫu số PC06​

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện ngoài quy mô công trình phải bổ sung nội dung thiết kế điều chỉnh, nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình, nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện: ghi thông tin về Giấy chứng nhận, văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC (nếu có) của công trình, phương tiện (số, ngày văn bản, cơ quan cấp);

(7) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình có thay đổi về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất thì phải bổ sung văn bản, tài liệu về nội dung này;

(8) Đối với trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính ghi nội dung: Tôi ủy quyền cho: ...................CCCD/Hộ chiếu:.....................cấp ngày:.............thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Quy định thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

(1) Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

- Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô;

- Hệ thống giao thông, cấp nước;

- Bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết;

- Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

(2) Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

- Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn;

- Hệ thống thoát nạn;

- Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy;

- Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

(3) Các dự án, thiết kế quy định tại (1) và (2) phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

(Điều 15 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 587

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn