Biểu mẫu 04/02/2023 12:00 PM

Mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
04/02/2023 12:00 PM

Xin hỏi về mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất được quy định ra sao? - Thế Minh (TPHCM)

Mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất

Mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Yêu cầu với Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát 

Yêu cầu với Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát theo Điều 3 Thông tư 65/2020/TT-BCA như sau:

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, Thông tư 65/2020/TT-BCA và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Điều lệnh Công an nhân dân.

- Khi tiếp xúc với Nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

- Bảo đảm các yêu cầu, quy định khác của Bộ Công an.

2. Mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất

Mẫu chuyên đề tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông mới nhất theo mẫu số 01 ban hành tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 65/2020/TT-BCA như sau:

>> Tải mẫu Chuyên đề của Cảnh sát giao thông tại đây:

Mẫu số 01

3. Quy định về thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông

Việc thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo Điều 14 Thông tư 65/2020/TT-BCA như sau:

- Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm:

+ Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ;

+ Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông;

+ Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

- Hình thức thông báo công khai:

+ Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị;

+ Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông;

+ Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

+ Áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

- Nội dung thông báo công khai bao gồm:

+ Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm;

+ Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm;

+ Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý;

+ Thời gian thực hiện kế hoạch.

4. Quy định về tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông

Theo Điều 15 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông như sau:

- Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông: 

Trước khi tuần tra, kiểm soát, Tổ trưởng phải phổ biến, quán triệt cho các tổ viên trong tổ về nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và những nội dung khác có liên quan; 

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; điểm danh quân số; kiểm tra trang phục; số hiệu Công an nhân dân và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; điều lệnh nội vụ; phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ;

Các biểu mẫu có liên quan; nhắc lại vị trí công tác, nhiệm vụ của từng tổ viên; phát lệnh tiến hành tuần tra, kiểm soát khi các điều kiện đã bảo đảm đầy đủ theo yêu cầu và an toàn.

- Tổ viên: Nắm vững nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, hình thức thông tin liên lạc; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị theo sự phân công của Tổ trưởng.

- Phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí công cụ hỗ trợ trang bị cho một Tổ Cảnh sát giao thông phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; được thống kê cụ thể trong Sổ giao nhận và sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ (theo mẫu quy định của Bộ Công an).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,914

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn