Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "thay đổi người nuôi con chung"

106 kết quả được tìm thấy
42/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà ... quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con chung cũng như việc cấp dưỡng nuôi con chung. 2. Về án phí...
Bản án về ly hôn số 41/2022/HNGĐ-ST 08/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
41/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà ... quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con chung cũng như việc cấp dưỡng nuôi con chung. 3. Về tài sản...
22/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà ... người nuôi con chung cũng như việc cấp dưỡng nuôi con chung. 3. Về tài sản chung: Chị Lê Thị Kim U...
Bản án về ly hôn số 09/2022/HNGĐ-ST 25/02/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
09/2022/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà ... yêu cầu thay đổi người nuôi con chung cũng như cấp dưỡng nuôi con chung. - Về tài sản chung: Bà...
Bản án về ly hôn số 63/2021/HNGĐ-ST 22/11/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
63/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Bình Đại - Bến Tre ... được quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con chung mà anh không trực tiếp nuôi dưỡng. 3. Về tài sản...