Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "khai báo gian dối "

107 kết quả được tìm thấy
196/2019/HS-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh
79/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng ... TỘI KHAI BÁO GIAN DỐI ...
18/2021/HS-PT - 1 năm trước Lâm Đồng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 18/2021/HS-PT NGÀY 22/02/2021 VỀ TỘI KHAI BÁO GIAN DỐI...
141/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng ... KHAI BÁO GIAN DỐI ...
10/2020/HSST - 2 năm trước Huyện Chư Păh - Gia Lai ... THƯƠNG TÍCH VÀ TỘI KHAI BÁO GIAN DỐI ...
26/2021/HS-PT - 1 năm trước Gia Lai ... TÍCH VÀ TỘI KHAI BÁO GIAN DỐI Ngày 01 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai...
01/2021/HS-ST - 1 năm trước ... ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ KHAI BÁO GIAN DỐI Ngày 06 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xử án...
04/2019/HS-ST - 3 năm trước Huyện Tân Phước - Tiền Giang ... QUY ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ KHAI BÁO GIAN DỐI ...
68/2019/HS-PT - 3 năm trước Tiền Giang ... ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ KHAI BÁO GIAN DỐI Ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án...
482/2019/HS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh
01/2019/HNGĐ-ST - 3 năm trước Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
12/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng
75/2017/HSPT - 4 năm trước Lạng Sơn
71/2017/HSPT - 5 năm trước Bắc Giang ... Phạm Đình T về tội “Khai báo gian dối” theo khoản 1, Điều 307 BLHS. Bản án hình sự sơ thẩm số 28...