Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giao cấu với trẻ em"

129 kết quả được tìm thấy
13/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh...
31/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh...
76/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
14/2018/HS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ...) phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. + Xử phạt bị cáo Lê Trường G (Tên gọi khác: O) 03 (ba) năm...
76/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Trong ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thành phố H (60...
14/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh...
13/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM VÀ TRỘM CẮP TÀI SẢN Ngày 26 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
08/2018/HSST - 2 năm trước Bình Phước ... DƯỚI 16 TUỔI VÀ GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 07/02/2018, tại Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử...