Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " điều khiển phương tiện "

4300 kết quả được tìm thấy
61/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Định Hóa - Thái Nguyên ... định: Điều 8: Các hành vi bị nghiêm cấm “8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà...
79/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY Ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại trụ...
27/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Tân Lạc - Hoà Bình ... thông đường bộ. Cụ thể: “Điều 5. Các trường hợp phải giảm tốc độ Người điều khiển phương tiện tham...
43/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng ... kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là đúng quy định của pháp luật. [11] Đối...
53/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Thanh Chương - Nghệ An ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở...
65/2023/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Hưng Hà - Thái Bình ... ghi trên biển báo”. Điều 5. Các Trường hợp phải giảm tốc độ “Người điều khiển phương tiện tham...