Bản án 34/2017/DS-ST ngày 09/11/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 34/2017/DS-ST NGÀY 09/11/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 171/2017/TLST- DS ngày 16 tháng 10 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ  án ra xét xử số: 47/2017/QĐXX-ST, ngày 20 tháng 10 năm 2017 giữa:

1.Nguyên đơn: NHNN & PTNTVN – Chi nhánh huyện BT, tỉnh VL. Địa chỉ: Tổ 01, ấp Tân Th, xã Tân Q, huyện BT, tỉnh Vĩnh Long.

Ngưi đại diện hợp pháp của nguyên đơn anh Nguyễn Nhựt B – Phó giám đốc (Văn bản ủy quyền ngày 13/7/2017)( Có mặt)

2. Bị đơn: Anh Lê Mạnh Kh, sinh năm 1984 Nơi cư trú  Tổ 02, ấp Thành Nh, xã Thành L, huyện BT, tỉnh Vĩnh Long.( Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, bản khai ngày 13/7/2017 của nguyên đơn  và trong quá trình xét xử  đại diện nguyên đơn trình bày:

Ngày 27 tháng 7 năm 2016 anh Lê Mạnh Kh là cán bộ công chức Trung tâm y tế huyện  BT ký hợp  đồng thấu chi số  7306  LAV 2016  03261 với NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT , tỉnh VL cấp hạn mức vay số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), mục đích vay tiêu dùng. Thời hạn vay 12 tháng. Lãi suất trong hạn là 10,5%/năm, lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn, hình thức trả lãi là trích từ tài khoản của anh Kh hàng tháng. Ngày 27/7/2016 NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT , tỉnh VL đã chuyển vào tài khoản chuyển lương số 7306205004442 của anh Lê Mạnh Kh số tiền 50 triệu đồng. Ngày 28/7/2016 anh Lê Mạnh Kh đã rút toàn bộ số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản để sử dụng. Quá trình sử dụng vốn vay tài khoản của anh Kh bị âm và nguyên đơn phát hiện anh Kh có vay ngân hàng khác nên từ ngày 31/12/2016 nguyên đơn đã chuyển nợ quá hạn đối với hợp đồng thấu chi ngày 27/7/2016 mà nguyên đơn đã ký với anh Kh. Tính đến ngày 30/6/2017 thì tài khoản số 7306205004442 của anh Kh không còn chuyển lương vào tài khoản và anh Kh nợ ngân hàng số tiền vốn gốc 46.880.276 đồng. Ngân hàng đến kiểm tra thì biết anh Kh đã nghỉ việc. Từ đó đến ngày khởi kiện phía nguyên đơn đã nhiều lần nhắc nhỡ yêu cầu bị đơn trả cho nguyên đơn số tiền vốn vay và lãi, nhưng bị đơn anh Kh vẫn không thanh toán cho nguyên đơn.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn Lê Mạnh Kh phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền vay theo hợp đồng thấu chi số 7306 LAV 2016 03261 ký ngày 27/7/2016 tính đến ngày 30/6/2017 anh Khang nợ vốn gốc là 46.880.276đồng và tiền lãi tính từ ngày 01/7/2017 đến 13/7/2017 mức lãi suất trong hạn là 10,5%/năm bằng số tiền 177.800đồng, từ  ngày 14/7/2017 thì anh Kh vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn yêu cầu anh Kh phải trả lãi suất quá hạn với mức lãi suất là 15,75%/năm (1,3%/ tháng) tính đến ngày 09/11/2017 bằng số tiền 2.412.400đồng. Tổng cộng vốn gốc 46.880.276 đồng và tiền lãi là 2.590.200 đồng và yêu cầu tiếp tục tính lãi suất nợ quá hạn theo hợp đồng thấu chi ngày 27/7/2016 cho đến khi nào bị đơn trả xong nợ cho nguyên đơn.

Bị đơn anh Lê Mạnh Kh từ khi thụ lý vụ án đến ngày xét xử sơ thẩm anh Kh hoàn toàn không có ý kiến hay văn bản gì gửi cho Tòa án.

Tại phiên tòa vị Kiểm sát viên phát biểu việc tuân theo pháp luật và ý kiến đề nghị giải quyết vụ án như sau:

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, nguyên đơn đã thực hiện đúng quyền nghĩa vụ đúng theo quy định pháp luật tố tụng. Tuy nhiên, bị đơn chưa thực hiện đứng quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật tố tụng.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định: Áp dụng Điều 463,466,468 Bộ Luật dân sự; áp dụng Điều 26, 35, 147, 228 và Điều 262 Bộ luật tố tụng Dân sự; áp dụng Khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT , tỉnh VL đối với anh Lê Mạnh Kh. Buộc anh Lê Mạnh Kh có trách nhiệm hoàn trả số tiền gốc và lãi là 49.470.276 đồng và tiếp tục trả lãi cho đến khi thanh toán tất nợ.

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc anh Lê Mạnh Kh phải nộp số tiền 2.473.000 đồng. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL có đơn khởi kiện anh Lê Mạnh Kh, sinh năm 1984 nơi cư trú   tổ 02, ấp Thành Nh, xã Thành L, huyện BT, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Kh trả số tiền vay theo hợp đồng thấu chi số 7306 LAV 2016 03261 ký ngày 27/7/2016. Do đó, căn cứ  Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Theo hợp đồng thấu chi ký ngày 27/7/2016 giữa anh Lê Mạnh Kh và NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL có ghi rõ địa chỉ của anh Kh khi vay tiền tại tổ 02, ấp Thành Nh, xã Thành L, huyện BT, tỉnh Vĩnh Long; hiện anh Lê Mạnh Kh đi nơi khác sinh sống không thông báo cho NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT, tỉnh VL và Tòa án nhân dân huyện Bình Tân về địa chỉ mới hiện nay nên được xem là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ. NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL khởi kiện bị đơn theo địa chỉ trong hợp đồng thấu chi, cũng như địa chỉ đăng ký thường trú của anh Kh là đúng trình tự thủ tục tố tụng dân sự. Xét anh Lê Mạnh Kh đã được Tòa án tống đạt thông báo thụ lý vụ án, được triệu tập hợp lệ dự phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải vào các ngày 14/8/2017, ngày 31/8/2017 nhưng vắng mặt nên thuộc trường hợp không tiến hành hòa giải được theo quy định tại Khoản 1 Điều 207 của Bộ luật tố tụng Dân sự. Đồng thời, anh Khang được triệu tập hợp lệ dự phiên tòa vào các ngày 10/10/2017 và ngày 09/11/2017 nhưng vắng mặt nên Hội đồng xét xử giải quyết vắng mặt bị đơn là đảm bảo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng Dân sự.

[2] Về nội dung giải quyết vụ án:

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn Lê Mạnh Kh trả cho nguyên đơn số tiền nợ theo hợp đồng thấu chi ngày 27/7/2016 giữa anh Lê Mạnh Kh và NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL. Trong hợp đồng thấu chi có nội dung anh Kh vay số tiền 50.000.000 đồng từ NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL, hợp đồng có tên và chữ ký tên của anh Lê Mạnh Kh là đúng. Căn cứ sổ phụ ( bút lục 16) in ngày 13/7/2017 do nguyên đơn cung cấp thể hiện tính đến ngày 30/6/2017 anh Khang nợ nguyên đơn số tiền 46.880.276 đồng là đúng. Mặt khác, Tòa án nhân huyện Bình Tân đã thông báo hợp lệ về việc công khai chứng cứ là hợp đồng thấu chi số 7306 LAV 2016 03261 ký ngày 27/7/2016 giữa anh Lê Mạnh Kh và NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện  BT, tỉnh VL do nguyên đơn xuất trình, đến tại phiên tòa hôm nay Tòa án nhân dân huyện Bình Tân cũng chưa nhận được chứng cứ nào thể hiện bị đơn phản đối chứng cứ do nguyên đơn đưa ra nên được xem là tình tiết, văn bản mà nguyên đơn không phải chứng minh, được quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, vì vậy nguyên đơn yêu cầu bị đơn anh Kh trả số tiền nợ vốn gốc là 46.880.276 đồng là có căn cứ được chấp nhận.

[2.2] Xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn anh Kh phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền lãi phát sinh trên số tiền vốn gốc là 46.880.276 đồng: Lãi trong hạn tính từ ngày 01/7/2017 đến ngày 13/7/2017 với mức lãi suất là 10,5%/năm bằng số tiền 177.800 đồng và lãi quá hạn từ ngày 14/7/2017 đến ngày 09/11/2017 với mức lãi suất nợ quá hạn là 1,3%/tháng bằng số tiền 2.412.400 đồng. Tổng cộng tiền lãi là 2.590.200 đồng là có cơ sở. Bởi vì, căn cứ   Điều 2 hợp đồng vay thấu chi ngày 27/7/2016 giữa anh Lê Mạnh Kh và NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT , tỉnh VL có thỏa thuận lãi suất cho vay thấu chi là 10,5%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn, do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký cho nên bị đơn phải có nghĩa vụ trả lãi suất cho nguyên đơn số tiền 2.590.200 đồng là phù hợp.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm:

Buộc bị đơn anh Lê Mạnh Kh phải nộp án phí là 49.470.476đồng x 5% = 2.473.500đồng. Nguyên đơn không phải nộp án phí nên hoàn lại số tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn

[4] Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự;

Căn cứ các Điều 463,466 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT, tỉnh VL đối với anh Lê Mạnh Kh. Buộc anh Lê Mạnh Kh phải trả cho NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT, tỉnh VL số tiền gốc là 46.880.276 đồng (Bốn mươi sáu triệu tám trăm tám chục nghìn hai trăm bảy mươi sáu đồng) và số tiền lãi là 2.590.200 đồng (Hai triệu năm trăm chín chục nghìn hai trăm đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

2.1. Buộc anh Lê Mạnh Kh phải nộp số tiền 2.473.500đồng (Hai triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

2.2. Hoàn trả cho NHNN&PTNTVN – Chi nhánh huyện BT, tỉnh VL số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.176.500đồng (Một triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm đồng) theo biên lai thu số: 0011832 ngày 18/7/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3.  Án xử công khai nguyên đơn có mặt có tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, riêng bị đơn anh Kh vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.


223
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 34/2017/DS-ST ngày 09/11/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:34/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Tân - Vĩnh Long
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:09/11/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về