14/03/2024 14:32

Luật đất đai 2024: Mở ra cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản cho kiều bào

Luật đất đai 2024: Mở ra cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản cho kiều bào

Tôi nghe nói sắp tới khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thì người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được mua nhà ở tại Việt Nam có thật không? David Nguyễn - Hà Nội.

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau;

1. Luật đất đai 2024: Mở ra cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản cho kiều bào

Tại Điều 4 Luật Đất đai 2024, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (kiều bào) có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước, cụ thể:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định Luật Đất đai 2024, bao gồm:

- Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân);

- Cộng đồng dân cư;

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, tại Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

Có thể thấy, ở Điều 5 Luật đất đai 2013 có sự phân biệt về quyền tiếp cận đất đai giữa "cá nhân trong nước" và "người Việt Nam định cư ở nước ngoài” thì khoản 3 Điều 4 Luật Đất đai 2024 đã khắc phục sự phân biệt này.

Bên cạnh đó, tại điểm h khoản 1 Điều 28 Luật đất đai 2024 quy định:

“Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở; nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định của pháp luật về dân sự; nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở từ những người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Như vậy, từ ngày 01/01/2025, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam cư trú, sinh sống, làm việc ổn định lâu dài ở nước ngoài (nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam) sẽ có đầy đủ các quyền về sử dụng đất mà không bị pháp luật hạn chế bao gồm: quyền được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước cho thuê đất; được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất…

2. Kiều bào sử dụng đất tại Việt Nam phải có nghĩa vụ gì?

Theo quy định tại Điều 31 Luật đất đai 2024, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất bao gồm:

(1) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

(2) Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

(3) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

(4) Thực hiện biện pháp bảo vệ đất; xử lý, cải tạo và phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thoái hóa do mình gây ra.

(5) Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến tài sản và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

(6) Tuân thủ quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

(7) Bàn giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, kiều bào sử dụng đất tại Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ về sử dụng đúng mục đích, thực hiện thủ tục, nghĩa vụ tài chính, bảo vệ đất và môi trường, không làm tổn hại lợi ích người khác và bàn giao lại đất khi bị thu hồi.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
392

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn