06/03/2007 | 4454 Lượt xem |

 

SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU
Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance

TCXDVN 389:2007 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn.

Vụ khoa học công nghệ trình Bộ xây dựng ban hành theo quyết định số 10/2007/QĐ - BXD ngày  06 / 3 / 2007

1. Phạm vi áp dụng

 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm bằng bê tông đúc sẵn ứng lực căng trước dùng cho lắp ghép các công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Tài liệu Viện dẫn

 TCVN 2682:1999. Ximăng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật.

 TCVN 6260:1997. Ximăng Pooclăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật.

 TCVN 4787:1989. Ximăng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXDVN389:2007, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN389:2007, BO XAY DUNG, SAN PHAM BE TONG UNG LUC TRUOC, XAY DUNG