25/02/2015 | 11366 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2015/TT-BLDTBXH, THONG TU 06 2015, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, DANH MUC THIET BI DAY NGHE, THIET BI DAY NGHE TRONG DIEM, TRINH DO TRUNG CAP NGHE, TRINH DO CAO DANG NGHE, LAO DONG - TIEN LUONG